Financieringsbegeleiding

Als u investeringsplannen heeft in uw bestaande onderneming of u wilt een nieuwe onderneming starten, dan heeft u naast uw eigen middelen vaak behoefte aan externe financiering. Daarvoor kunt u een beroep doen op externe financiers zoals banken en/of investeerders of gebruik maken van een relatief nieuw financieringsmiddel zoals crowdfunding.

In eerste instantie is het daarbij van belang dat uw plannen en de financiële consequenties daarvan goed worden doorgerekend en helder zijn verwoord in een solide bedrijfsplan. In een bedrijfsplan legt u op een gestructureerde wijze uw plannen voor een bestaande of nieuwe onderneming vast.

Externe financiers zoals banken en investeerders zijn bovendien alleen dan bereid om in uw plannen te investeren als u hen duidelijk kunt maken dat uw plannen financieel levensvatbaar zijn en een goed rendement opleveren. U dient uw plannen dus te vertalen naar financiële performance, waarmee u het vertrouwen van financiers kunt winnen.

Vervolgens gaat u een traject in om uw plannen gefinancierd te krijgen. U moet partijen zien te vinden die mogelijk bereid zijn in uw financieringsbehoefte te voorzien. Vervolgens dient u hen, vaak in persoonlijke gesprekken, te informeren en te overtuigen. Indien vervolgens men bereid is u te financieren, moet u uiteindelijk door een uitgebreid, complex en vaak papieren traject heen om de gevraagde financiering daadwerkelijk te ontvangen, zodat uw plannen kunnen worden uitgevoerd. Voor veel ondernemers is dit scenario ver-van-hun-bed en het hele proces is zo ingewikkeld, dat zij dit niet (volledig) zelf kunnen doorlopen en deskundige begeleiding nodig hebben.

Financieringsbegeleiding is een core business van Bridge Consult. In de afgelopen jaren hebben wij een groot aantal klanten succesvol begeleid bij het verkrijgen van de benodigde financiële middelen om hun plannen te verwezenlijken. Door jarenlange ervaring in het bankwezen en onze expertise op het gebied van financieren, zorgen wij ervoor dat uw plan snel op de juiste plaats terechtkomt. Vervolgens helpen wij u om uw plan toe te lichten en te onderbouwen. Tot slot monitoren wij het interne traject bij de financier(s) zelf om dit waar mogelijk te bespoedigen. Wij zijn pas klaar als u op de juiste manier en passend gefinancierd bent.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.